Tandregulering

Det er aldrig for sent med tandregulering

Det er ikke kun børn, der får rettet deres tænder. I de senere år, er der sket en stigning i antallet af voksne, der ønsker at få foretaget tandregulering. Dette skyldes bl.a., at det er blevet både lettere, hurtigere og mere diskret at få rettet sine tænder.

Årsager til ønske om tandregulering

Der kan være mange gode grunde til, at man ønsker at få foretaget professionel tandregulering, både kosmetisk og for rent faktisk at rette op på forkerte tandstillinger. Forkert sammenbid, underbid og overbid er hyppige årsager til, at man ønsker at få rettet sine tænder. Derudover er der også en vis prestige forbundet med et smukt, lige tandsæt.

Skal vi henvise dig til behandling med tandregulering?

Vurderer vi, at dit tandsæt og bid ikke egner sig til lettere kosmetisk tandregulering, henviser vi dig gerne til vores dygtige samarbejdspartner, der er uddannet specialtandlæge i tandregulering.